TOLIMO

برای شرکت در دوره های Tolimo دکتر یوسفی، لطفا ابتدا در آزمون تعیین سطح آنلاین شرکت کرده و سپس از طریق مشاوره واتساپ پیام دهید (نمره تعیین سطح خود را نیز ذکر فرمایید) تا مشاوره و راهنمایی مورد نیاز را دریافت فرمایید

در آزمون تعیین سطح آنلاین شرکت کرده ام. وقت مشاوره می خواهم

در آزمون تعیین سطح آنلاین شرکت کرده ام. وقت مشاوره می خواهم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟